Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Dnia 28.06.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze. W Zebraniu wzięło udział 40 osób, z czego 37 uprawnionych do głosowania. Po długich obradach i merytorycznych wystąpieniach członków przystąpiono do głosowania gdzie jednogłośnie przyjęto Zarząd Klubu MKS Wkra Żuromin w składzie: Prezes: Mariusz Kawczyński, Wiceprezes Wojciech Błaszkiewicz, Członkowie: Wojciech Rochna, Cezary Sznyter, Michał Jurek oraz powołano Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bilicki, Członkowie: Bartłomiej Durzyński, Bartosz Filipski. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a my działamy dalej!

Fot. A.Orkwiszewska, Kurier Żuromiński