Komunikat w związku z udostępnianiem boisk.

Od dnia 07.05.2020 Mks Wkra Żuromin będzie prowadzić zajęcia na otwartej przestrzeni w grupach max 6 osobowych. Harmonogram zajęć zostanie przesłany do rodziców przez trenerów grup. W związku z dużym zainteresowaniem prosimy rodziców o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższym zasad:

  1. Klub Mks Wkra Żuromin weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
  2. Płyta główna wraz z bieżnią i trybunami traktowana jest jako jeden obiekt w związku z tym na trybunach w trakcie zajęć nie mogą przebywać inne osoby;
  3. Wyłączona jest możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
  4. Osobom korzystającym z obiektu zapewnione zostaną środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
  5. Urządzenia i sprzęt zostaną poddane dezynfekcji po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
  6. Obowiązkowe zachowanie bezpiecznej odległości między osobami biorącymi udział w treningu;
  7. Obowiązkowe piętnastominutowe przerwy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających;
  8. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

UWAGA: Prosimy rodziców o przywożenie dzieci punktualnie jednak, nie wcześniej niż 5 minut przed treningiem, dzięki temu zapobiegniemy zgromadzeniom i kontaktom pomiędzy korzystającymi grupami.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek przez rodziców oraz dzieci podczas przemieszczania się (dzieci na czas treningu zdejmują maseczki).

Dziękujemy za wyrozumiałość!